Author:
• Středa, 01 dubna, 2015

S potěšením oznamujeme všem modelářům České republiky, že se Výzkumný ústav Valašského letectva s účinností od 1. 4. 2015 stává jediným pověřeným orgánem výkonu státní správy zabývající se dozorem a dohledem nad modelářskou činností. Končí tak přechodné období nejistoty, kdy komerční lobbisté a samozvaní zachránci, prosazovali své zájmy. Výzkumný ústav Valašského letectva vědom si váhy svého úřadu vstoupil do legislativního procesu a na základě svých dlouholetých výzkumů novelizoval „Doplněk X“, který je nyní nově rozšířen o „Doplněk Y“.

První změna v „Doplňku Y“ se týká všech leteckých modelářů. Ti mají od 1. 4. 2015 povinnost registrovat své modely (od 0,7kg do 150kg včetně) na E-mailové adrese: registr@vuvl.net. Kdo svůj model v 30-ti denní lhůtě nezaregistruje, nesmí jej provozovat, protože bez této registrace se podle nové legislativy jeho model stává bezpečnostním rizikem státu. Při registraci je nejdůležitější uvézt barvu modelu. Dlouhodobým zkoumáním jsme zjistili, že při havárii více modelů do stejného místa dochází ke smíchání komponentů, což při nesprávném roztřídění zásadně komplikuje opravy. Nově se registrace týká i modelů RC bugy, které jsou po výskocích v letové fázi řízeny a tudíž se na ně vztahují stejná pravidla jako pro modely letadel.

Druhá změna spočívá v povinnosti zajistit při stavbě modelu stavební dozor některého z členů Výzkumného ústavu Valašského letectva. Adresy najdete na stránkách www.vuvl.net v sekci „kontakty“. Jedna inspekce trvá obvykle tři dny a je povinností stavebníka se na své náklady o inspektora postarat, tedy zajistit ubytování, stravu a případně kulturní program na večer. Stavebníci, kteří dokončili své modely před datem účinnosti tohoto doplňku, mají lhůtu jednoho roku na dodatečnou legalizaci stavby za stejných podmínek jako stavby nové. Navíc jsou povinni na požádání inspektora doložit původ stavebních materiálů jejich ISO, CE a podrobit konstrukci teoretické deformační zkoušce. Všechny stavby modelů dozorované výzkumníky VÚVL obdrží celosvětově uznaný certifikát „Glejt eroplána“ s kulatým razítkem VÚVL.

Další zásadní změnou prošly pasáže týkající se pořádání leteckých dnů. Podle dlouhodobých pozorování našich výzkumníků jsou „Doplňkem X“ požadované bezpečnostní sítě sice schopné ochránit pár jedinců ve směru osy pádu modelu, ale u daleko většího počtu přihlížejících diváků dochází následkem leknutí ke krátkodobému uvolnění svalů dolních partií. V „Doplňku Y“ tak nově vzniká povinnost pro pořadatele leteckých veřejných vystoupení dovybavit areály zvýšeným počtem toalet a zásadně navýšit hygienický limit toaletních papírů. Na splnění těchto nových podmínek se kontroloři našeho ústavu zaměří především. I zde totiž platí povinnost pořadatele pozvat některého výzkumníka na inspekci, zajistit mu nocleh a stravu po celou dobu konání akce.

Vzhledem k vytíženosti naši zákonodárců, nelze v nejbližší době očekávat novelizaci Zákona 225/2006 Sb. o civilním letectví, ve kterém je zakotven váhový limit pro modely 20kg. Výzkumný ústav Valašského letectva však vyšel modelářům vstříc i při řešení tohoto problému a ve spolupráci s českým metrologickým ústavem vyvinul certifikované váhy s rozsahem 0,01kg – 19,99kg. Při použití těchto vah tak není možné překročit zákonem stanovený limit. Tyto váhy s typovým označením VÚVL-W20KG lze objednat na adrese: vuvl@vuvl.net .

Váhovým limitem se zabývá i další odstavec „Doplňku Y“. Na základě měření zejména ve vlastních řadách jsme vyzkoumali závislost tvaru postavy RC pilota na schopnosti udržet vysílač RC soupravy na výrobcem předepsané pozici. V příloze1 „Doplňku Y“ se nachází přehledná tabulka BMI/Tx, ve které jsou pro jednotlivé typy vysílačů pultových i palcových, všech výrobců od roku 1985 do současnosti, stanoveny minimální obvodové limity RC pilotů. V „Doplňku Y“ je počítáno i s přechodným obdobím. Pokud se, i přes prokazatelnou snahu, někomu nepodaří do zahájení sezóny 2015 dorovnat svůj váhový index, lze na adrese vuvl@vuvl.net objednat „Tričko s břuchem“ a to jak v provedení tričko, tak v provedení polokošile. Všechny naše trička mají certifikát splnění požadavků „Doplňku Y“. Nedoporučujeme však tyto trička půjčovat svým partnerkám. Mohl by se vyděsit jejich přítel a také její rodiče.

Jsme hrdí na to, že jsme opět vepředu a ukazujeme ostatním cestu, jak dotvořit legislativu bezpilotních prostředků.

„Doplněk Y“ doplňující stávající „Doplněk X“ leteckého předpisu L 2 nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2015

Dan Jícha

předseda akademické rady
Výzkumného ústavu Valašského Letectva

Category: Archiv
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 0 votes
Article Rating

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments