Warning: The magic method Gallery_Video::__wakeup() must have public visibility in /data/www/vuvl.net/www.vuvl.net/wp-content/plugins/gallery-video/video-gallery.php on line 72
 VUVL.NET » Blog Archive » HVP SHOW 2015 aneb Lipenecký obr
Warning: Undefined variable $show_stats in /data/www/vuvl.net/www.vuvl.net/wp-content/plugins/stats/stats.php on line 1384
Author:
• Středa, 09 září, 2015

Tož sem dostal za úkol napsat referát o výpravě výzkumníků VUVL na Lipeneckého obra roku 2015. My výzkumníci z VUVL vůbec dostáváme takové úkoly, které vyžadujů plné sústředění a zodpovědný přístup. Néni ostatně na tem nic divného, když zkúmáte věci spojené s letectvím a jak známo, většina lidských výtvorů, které vzlétly, sa po nejakém čase dostala zaséj zpátky na zem. Co je ovšem rozhodující, je v jakém stavu sa na tu zem dostanů a proto ve VUVL děláme náročné testy s cílem zvýšit bezpečnosť létání na všeckých akcijách, né enom na Lipeneckém obru. Takže sme na náročné úkoly zvyklí a proto sem ani nic nenamítal, když mě byl přidělený úkol napsat tento referát.

Takový referát može mět časem aj značný historický význam, to až tu nebudeme a negdo ho objeví, tož aby sa mohl dozvědět cosi o našich zásluhách. Šak my sami máme jako súčásť našej činnosti aj práce historicko-vzdělávací a neustále pátráme, co nám tu zanechali naši předci. Tož sa mosíme snažit, aby zaséj po nás tu neco našli aj naši zadci. A třebas sa budú chtět neco dozvědět aj o Lipeneckém obru.

Navíc sa aj mosíme držet stanov, které sú pro nás svaté a tak sa podle nich snažíme šířit slávu a věhlas VUVL. Pochopitelně né silů, ale třebas tým, že jezdíme na různé akce, aj takové jako je Lipenecký obr, kam ostatně výzkumníci jezdijů hrozně rádi. Anebo třebas aj na jiné, šak on ten Lipenecký obr néni jediná akcija, kam sa dá zajet.

Ona tá vědecká práca néni nic jednoduchého a výzkumníkem nemože byt enom tak ledasgdo. Ale máme to štěstí, že máme ve VUVL řadu na slovo vzatých odborníků ve všelijakých oborech. Důkazem toho potom sú každoroční referáty na Velkém Chujálu. Ale neomezujeme sa enem na Moravu, vzdálenost néni pro nás žádný problém a tak máme aj ambasádu v Praze, kerů spravuje náš člen Marcel Hladík, to je právě ten ogar, který pořádá Lipeneckého obra.

A robit správně vědu a výzkum není fšecko, taky je důležité, aby sa o vás vědělo. Né nadarmo sa všade furt mluví o popularizaciji vědy, šak aj my sa v tejto oblasti nenecháme zahanbiť. A aby výzkumníka každý poznal na dálku, máme aj odpovídající oblečéní. Ale né laboratorní plášťě, ty sa nám při našem druhu výzkumu moc neosvědčily. Šak zkuste si negdy pobíhat po letišti v dlúhém plášti, uvidíte sami, jak rychle sa vám zaplantá mezi nohy a spadnete na čuňu. My máme radši trička, šak máme aj varianty s břuchem, keré výzkumníkům dodávajů na vážnosti. A tyto trička výzkumníci nosijá dokonce aj na Lipeneckém obrovi, gde ináč fšecí ostatní mosijů mět trička, keré nafasovali od pořadatelů. Takové výsady majů členové VUVL.

A tož aj v tem roku 2015 sa výzkumníci vydali na Lipeneckého obra, už ponekolikátéj. A bylo to zasej proto, aby sa aj tam ludé dozvěděli, že na Valašsku sa staly události mimořádného historického významu, které sa navíc eště aj týkali eroplánů a k temu aj slivovice. Myslím tým našu rekonstrukciju bitvy o pálenicu, kterů za velkého ohlasu publika převáďáme už pěkných pár roků a výzkumníci ju předvédli aj tentokrát.

Tož taková je moja reportáž o Lipeneckém obrovi a co záleží na tem, že sem tam vůbec nebyl…..

Honza

Category: Archiv
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply
Warning: Undefined variable $user_ID in /data/www/vuvl.net/www.vuvl.net/wp-content/themes/3d-realty/comments.php on line 113