Není důležité kdo je kdo, ale vůle se setkat.

 
Gde asi bude možné potkať výzkumníky

4. 9. 2021 výstava modelů KIT SHOW KELČ 2021 13:30 až 15:30