Tyto velice užitečné rady pro všecky piloty, bez rozdílu velikosti jejich eroplánů, sme nevymysleli v našem výzkumném ústavu. Sú mnohem starší a sú výsledkem
výzkumů našich předchůdců. No, ale protože sme řadu z nich osobně prověřili a shledali, že sú pravdivé, dáváme ich sem, aby se z nich mohli poučit aj piloti,
ke kterým sa eště nedostali inů cestů.

 

1. Každý vzlet je nepovinný. Každé přistání je povinné.

2. Dyž knipl potlačíte dopředu, baráky se zvětšujú. Dyž ho přitáhnete, zmenšujú sa. Pokaváď držíte knipl k sobě dosť dlúho, zas sa začnú zvětšovat.

3. Létání není nebezpečné. Nebezpečné je padání.

4. Dycky je lepší byt dúle a přát si, abyste byli navrchu, než byt navrchu a přát si, abyste byli dúle.

5. Je enom jediný případ, dyž máte příliš moc paliva – dyž hoříte.

6. Vrtule je enom takový velký větřák vpředu, kerý má za úkol ochlazovat pilota. Všimnite si, jak sa pilot začne potit, dyž sa vrtula za letu zastaví.

7. Dobré přistání je takové, po kerém možete z letadla vystúpit. Skvělé přistání je takové, dyž sa po něm dá s letadlem zas vzlétnút.

8. Učte sa z chyb tech druhých. Nebudete žít dosť dlúho, abyste ich všecky vyzkúšali sami.

9. Že ste přistáli se zataženým podvozkem, poznáte podle teho, že sa nedá pojížďat ani na plný plyn.

10. Spolehlivé zdroje tvrdijá, že hory sú známé tým, že sa skovávajů v mrakoch.

11. Dycky sa snažte, aby sa počet přistání rovnal počtu vašich vzletů.

12. Existujú tři jednoduchá pravidla, jak hladce přistát. Bohužél nikdo neví, které to sú.

13. Vrtulníky nemožú létat. Sú enom tak škaredé, že ich zem od sebe odpouzuje.

14. Jakmile z okna vidíte, že sa zem točí a točí, a z oddělení pro cestující slyšíte křik, neco néni v pořádku.

15. Správný úsudek pramení ze zkušeností. Bohužél, zkušenost si uděláte obvykle ze špatného úsudku.

16. Doporučuje sa držat čumák letadla pokud možno ve směru letu.

17. Furt sa kolem sebe rozhlédajte. Dycky je neco, co ste přehlédli.

18. Pamatujte si, že přitažlivosť néni enom tak nekeho nápad. Je to zákon, a néni proti němu odvolání.

19. Tři najméň užitečné věci pro pilota sú: výška nad ním, dráha za ním a desetina vteřiny, která už uplynula.